αγκαλιά μου, μέσα στα φιλιά μου κλαις…

"Is it true? Are you Maleficent?”

I feel fantastic!